Zdolni z Pomorza łapią wiatr w żagle

Uczestnicy programu „Zdolni z Pomorza” nie odpoczywają w wakacje. Okazją do poszerzenia swojej wiedzy był obóz naukowy, który dla wybranej 120 osobowej grupy odbył się w Narodowym Centrum Żeglarskim w Gdańsku-Górkach Zach. Na uczniów czekał szereg zajęć praktycznych i teoretycznych.
Zdolni z Pomorza to unikatowy w skali kraju program Samorządu Województwa Pomorskiego. Dzięki ogromnemu dofinasowaniu unijnemu pieniądze trafiają do 19 powiatów naszego województwa, a wsparcie mogą uzyskać zarówno uczniowie uzdolnieni z przedmiotów ścisłych jak i w obszarze kompetencji społecznych. Objęci pomocą są również nauczyciele. Szkolą się oni między innymi w zakresie odkrywania talentów oraz pracy z uczniem uzdolnionym. Zajęcia na obozie naukowym dotyczą również aktywności fizycznej. Wśród nich są miedzy innymi lekcje z żeglarstwa.
To właśnie podczas zajęć żeglarskich obóz naukowy odwiedzili Dariusz Męczykowski, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Woj. Pomorskiego oraz Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim. Uczniowie opowiedzieli jak wyglądają zajęcia oraz co podoba im się najbardziej nie tylko na obozie, ale i w programie. Zaprezentowali również w praktyce nabyte umiejętności żeglarskie.
– Każdy projekt, który inwestuje w młodzież to projekt z przyszłością. Zdolni z Pomorza to niesamowita okazja dla młodych ludzi do rozwinięcia ich talentów, pasji i mocnych stron – podkreśla Dariusz Męczykowski – przewodniczący komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu sejmiku woj. Pomorskiego. – Od uczestników programu słyszę same dobre słowa o zajęciach i prowadzących. Cieszę się, że młodzież chce się uczyć i podnosić sobie poprzeczkę coraz wyżej. Jestem przekonany, że ci młodzi ludzie zajdą bardzo wysoko i w przyszłości obejmą stanowiska mające duży wpływ na rozwój nowych technologii.
Programem Zdolni z Pomorza objętych zostało ponad 1700 osób. Wartość wszystkich proj. Zdolni z Pomorzą to ponad 27 mln zł., z czego znaczna część to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. W roku szkolnym 2018/2019 program będzie kontynuowany. Co więcej, pojawi się nowe wsparcie w postaci możliwości uzyskania stypendium przez uczniów tworzących zespół na realizację projektów w konkursie, od 1000 do 5000 zł na zespół.

Zdolni z Pomorza

Zdolni z Pomorza

Zdolni z Pomorza

Zdolni z Pomorza

Zdolni z Pomorza

Zdolni z Pomorza