Zarząd województwa przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły informacji na stronie:
www.strategia2020.pomorskie.eu