Uroczystość w Żukowie

5 września 2013 to ważny dzień dla Żukowa, zakończyła się rewitalizacja najstarszej części tego miasta.Hejnał Wielkiego Jubileuszu 800-lecia przywitał gości zgromadzonych na Placu Mariackim przed kościołem WNMP między innymi Marszałka Województwa Mieczysława Struka,wiceprzewodniczącego Sejmiku Dariusza Męczykowskiego i wielu innych. Po uroczystości na Placu Mariackim wszyscy przeszli nowo wybudowaną promenadą do kościoła św.Jana oraz do parku gdzie Burmistrz Żukowa Jerzy Żurawicz wygłosił krótkie przemówienie.W parku uruchomiono fontannę oraz odsłonięto pamiątkową tablicę.