Tag

Samorządne Pomorze

Fair play w strategii edukacyjnej

Fair play w strategii edukacyjnej Wprowadzenie wartości fair play do systemu edukacji czyni je elementem strategii edukacyjnej XXI wieku. Dwa filary tej strategii: sport – z jego zasadą fair play i zdrowie – któremu ma służyć, są tymi wartościami uniwersalnymi i ponadczaso
więcej