Szkolnictwo zawodowe na bardzo wysokim poziomie

Edukacja w województwie pomorskim z każdym rokiem ma się coraz lepiej. To zasługa między innymi dużych nakładów finansowych przeznaczanych na rozwój szkół zawodowych, co przekłada się na jakość i dopasowanie oferty kształcenia zawodowego do aktualnej gospodarki.-To młodzi ludzie są przyszłością tego kraju, więc trzeba zrobić wszystko, by mieli jak najlepsze warunki do kształcenia się i rozwoju kariery –podkreśla DariuszMęczykowski, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego. –Sejmik na czele z Marszałkiem przykłada ogromną wagę do edukacji młodych ludzi.Wsparcie pomorskiego szkolnictwa zawodowego realizowane jest poprzez przedsięwzięcie strategiczne „Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie”. Objęto nim szkolnictwo zawodowe w każdym powiecie województwa pomorskiego. Łączna wartość całego przedsięwzięcia strategicznego wyniosła 382mln zł!Dla Powiatów to ogromne wsparcie. Całkowita wartość projektów w niektórych z nich wyniosła:-Powiat Kościerski –5,2 mln zł (dofinansowanie 4,6 mln zł)-Powiat Kartuski –11,5 mln zł (dofinansowanie 9,9 mln)-Powiat Starogardzki –22,4 mln zł (dofinansowanie 18,8 mln zł)-Powiat Gdański –5,5 mln zł (dofinansowanie 4,7 mln zł)W poszczególnych powiatach wsparciem objętych są setki, a nawet tysiące uczniów. Maja oni do dyspozycji praktyki i staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego wynikający z podstawy programowej kształcenia zawodowego (w wymiarze 150 godzin), realizowane u pracodawców/przedsiębiorców. Jak kształtuje się to w w/w powiatach? Powiat Gdański: 180 uczniów; Powiat Kościerski: 528 uczniów; Powiat Starogardzki: 1000 uczniów; Kartuski:655uczniów.-Cieszymy się, że odpowiedź na to przedsięwzięcie jest tak pozytywna, co przekłada się na duże zainteresowanie nim wśród szkół naszego województwa. Liczby mówią same za siebie -podkreśla Krzysztof Trawicki, Wicemarszałek Sejmiku Województwa Pomorskiego.Środki z przedsięwzięcia przeznaczane są nie tylko na dodatkowe zajęcia, ale także na modernizację pracowni dydaktycznych czy remonty budynków szkół. Dzięki nim wsparcie otrzymują również nauczyciele kształcenia zawodowego (studia podyplomowe, kursy, szkolenia, uzyskiwanie kwalifikacji doradców –zawodowych). To gigantyczne przedsięwzięcie, które ma realny wpływ na znaczne podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w województwie pomorskim.
Dariusz Męczykowski przed Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie, wraz z dyrektorem i jego byłym nauczycielem Alfredem Portee

Szkolnictwo zawodowe – uroczystość wręczania patentów

Szkolnictwo zawodowe – uroczystość wręczania patentów