Spotkanie Wigilijne 2017 w Zajeździe nad Stawem

Z inicjatywy Dariusza Męczykowskiego w przededniu Świąt w Grabówku spotykają się reprezentanci wojewódzkich i lokalnych władz oraz instytucji.
To jest spotkanie ponad podziałami, zaproszenia do Grabówka trafiają do duchownych, parlamentarzystów, reprezentantów władz wojewódzkich i lokalnych, dyrektorów jednostek, działaczy społecznych i wielu innych osób, które nacodzień działają dla mieszkańców Pomorza.

koscierzynainfo24

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

IMG_2439

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017

Zajazd nad Stawem Wigilia 2017