RPO WP jako napęd rozwojowy dla Pomorza

Komisja Europejska w dniu 12 lutego br. wydała decyzję zatwierdzającą Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – największy program finansowy w historii regionu.

Więcej informacji:
http://pomorskie.eu/-/rpo-wp-jako-naped-rozwojowy-dla-pomorza

20150312_150722 20150312_150544