„Piękna Wieś 2015”

Głównym celem konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, poprawa jakości życia na wsi, podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. Konkurs składa się z trzech etapów – gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.
Podczas etapu powiatowego, Komisja Konkursowa w składzie: Henryk Ossowski – przewodniczący Komisji oraz Dorota Żymierczykiewicz i Roma Slowi – członkowie Komisji, wytypowała spośród zgłoszonych kandydatur, wyłonionych na szczeblu gminnym, laureatów z terenu Powiatu Kościerskiego w dwóch kategoriach: Najpiękniejsza Wieś oraz Zagroda Rolnicza.
Wręczenie dyplomów oraz atrakcyjnych nagród nagrodzonym i wyróżnionym odbyło się podczas Dnia Powiatu Kościerskiego. Należy zaznaczyć, że laureaci I miejsc etapu powiatowego zostali zgłoszeni do ostatniego etapu rozstrzyganego na szczeblu wojewódzkim. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia na etapie wojewódzkim.

Laureaci konkursu „Piękna Wieś 2015” – etap powiatowy:
KATEGORIA NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ
Miejsce:
1. Wieś Stare Polaszki, gmina Stara Kiszewa – sołtys wsi Władysława Tumkiewicz.
2. Wieś Szklana Huta, gmina Lipusz – sołtys wsi Ewa Kulas.
3. Wieś Osowo, gmina Karsin – sołtys wsi Stefan Jażdżewski.
Wyróżnienia:
– Wieś Orle, gmina Liniewo – sołtys wsi Tadeusz Borkowski.
– Wieś Nowy Barkoczyn, gmina Nowa Karczma – sołtys wsi Grzegorz Narloch.

KATEGORIA ZAGRODA ROLNICZA
Miejsce:
1. Elżbieta i Mieczysław Sabisz, zam. Stary Barkoczyn, gm. Nowa Karczma
2. Irena Aszyk, zam. Chrósty Wysińskie, gm. Liniewo
3. Dariusz Kozłowski, zam. Bartoszylas, gm. Stara Kiszewa
Wyróżnienia:
– Jolanta Peplińska, zam. Kliczkowy
– Teresa i Piotr Rolbieccy, zam. Szklana Huta

 

Informacje zaciągnięte ze strony:

http://www.powiatkoscierski.pl/newsItem,2842#