Naukowe spojrzenie na relacje nauczyciel – uczeń

Zapraszam do zapoznania się:

Pierwszy artykuł pdf

Drugi artykuł pdf

 

Naukowe spojrzenie na relacje nauczyciel-uczeń
Dariusz Męczykowski, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego, zakończył właśnie pracę nad dwoma artykułami naukowymi prezentującymi nowe spojrzenie modelowo-koncepcyjne na relacje nauczyciel-uczeń.
Artykuły „Modelowanie cybernetyczne komunikacji nauczyciel-uczeń” oraz „Doskonalenie komunikacji nauczyciel-uczeń w otoczeniu barier i zakłóceń” zostały właśnie przyjęte przez Radę Naukową Periodyku „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”. Pozytywnie zrecenzowali je również recenzenci. Ukażą się w następnym numerze powyższego periodyku.
– Przygotowanie obu tekstów, z uwagi na liczne obowiązki, było niemałym wyzwaniem – podkreśla Dariusz Męczykowski. – Chciałem przede wszystkim, żeby artykuły wnosiły coś do naukowego problemu relacji nauczyciel-uczeń i by opierały się na fachowej literaturze.
W przygotowaniu merytorycznym Dariuszowi Męczykowskiemu pomogło też ogromne doświadczenie. Kilka dni temu obchodził jubileusz 35-lecia pracy zawodowej w edukacji.
Zagadnienia pedagogiki nie są mu obce zarówno z perspektywy nauczyciela, jak i trenera, a zwłaszcza dyrektora szkoły. Na co dzień prowadzi szkołę w Nowej Karczmie, a jako trener opiekuje się drużyną UKS PCM Kościerzyna, grającą w superlidze, to najwyższy poziom piłki ręcznej w Polsce. W przygotowanych przez niego tekstach nie zabrakło zatem również problemu relacji trener – zawodnik.
W napisaniu obu artykułów Dariuszowi Męczykowskiemu pomogła także obecność na licznych konferencjach naukowych. Podczas „IV Doktorancko-Studenckiej Konferencji Naukowej pt. Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa państwa” wygłosił referat „Koncepcja edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w aspekcie komunikacjispołecznej”
W trakcie II Międzynarodowej Konferencji Naukowej – wpływ organizacji międzynarodowych na wielowymiarowość bezpieczeństwa przedstawił wykład pt. „Polski system edukacji wobec zagrożeń komunikacji społecznej w erze globalizacji”.
Podczas „IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji MŁODZI DLA BEZPIECZEŃSTWA” wygłosił referat
pt. „Komunikacja społeczna w sytuacjach niebezpiecznych”.