Klub Dla Pomorza przedstawił projekt uchwały który zawiera następujące stanowisko Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Mam wielką satysfakcję bo nasz Klub Dla Pomorza przedstawił projekt uchwały ,który został zaakceptowany przez większość radnych różnych opcji. Projekt zawiera następujące stanowisko Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie publicznej dyskusji wokół postaci papieża Jana Pawła II.

„Sejmik Województwa Pomorskiego odżegnuje się w przedmiotowej sprawie od wszelkich skrajnych postaw i osądów oraz apeluje o powstrzymanie się od wykorzystywania postaci Jana Pawła II w bieżącym sporze politycznym”.

Święty Jan Paweł II to wielki człowiek, wspaniały patriota dzięki któremu jesteśmy rozpoznawani na całym świecie. Dziękuję Państwu w imieniu własnym jak i moich kolegów za to ,że otworzyliście swoje serca i umysły.

Zapraszam do zapoznania się z całym dokumentem :

Stanowisko Sejmiku Województwa Pomorskiego

w sprawie publicznej dyskusji wokół postaci papieża Jana Pawła II

W przestrzeni publicznej toczy się w ostatnim czasie burzliwa dyskusja wokół osoby Papieża – Polaka Jana Pawła II. Bezpośredni impuls stanowił wyemitowany w jednej z prywatnych stacji telewizyjnych reportaż, sugerujący zaniechania w walce z nadużyciami seksualnymi wśród księży ze strony kard. Karola Wojtyły, gdy pełnił funkcję abp krakowskiego. Z jednej strony pojawiły się głosy bezkrytycznie powielające tezy postawione w reportażu, z drugiej zaś przypisujące jego autorom pobudki antypolskie oraz zamiar zniszczenia polskiego Kościoła. Temat podjęły liczne organizacje społeczne, jak również organy władzy publicznej, na czele z Sejmem RP. Także wobec organów samorządu wojewódzkiego formułowane są zarówno ze strony części środowiska samorządowego, jak i spoza niego, oczekiwania co do zajęcia stosownego stanowiska.

Sejmik Województwa Pomorskiego odżegnuje się w przedmiotowej sprawie od wszelkich skrajnych postaw i osądów oraz apeluje o powstrzymanie się od wykorzystywania postaci Jana Pawła II w bieżącym sporze politycznym. Działalność i nauczanie JPII czynią Go w oczywisty sposób jednym z najbardziej zasłużonych postaci dla Polski i Polaków w całej naszej historii. Trwale zapisał się również w zbiorowej pamięci naszego województwa pielgrzymkami z 1987 oraz 1999 roku. Pomorska wspólnota samorządowa czerpała inspirację ze społecznej nauki Papieża, doceniając jej wpływ na organizowanie życia społecznego w oparciu o głoszone przez Niego uniwersalne wartości, dalece wykraczające poza ich wymiar religijny.

Niezależnie od powyższego prawda stanowi jednak niezaprzeczalną wartość życia publicznego, którego Kościół Katolicki jest istotną częścią. Sprawy – także te dla Kościoła trudne – powinny być wyjaśniane przez kompetentnych badaczy, z zapewnieniem dostępu do kościelnych archiwów. Dokonując ustaleń i formułując oceny należy przy tym unikać błędu ahistoryczności. W publicznej dyskusji nie można współczesnych miar i narzędzi przykładać do opisu rzeczywistości sprzed ponad pół wieku, do realiów komunistycznego reżimu. Ocena postaci historycznych w oparciu o współczesną aksjologię zawsze będzie błędna.

Nade wszystko pamiętać jednak należy, że Jan Paweł II zawsze pozostawał poza politycznymi podziałami. Symbolizował to co Polaków łączy, a nie dzieli. Z tego właśnie wynikała szczególna pozycja, którą zawsze zajmował w polskiej przestrzeni publicznej. Dlatego w naszym wspólnym interesie leży zapobieżenie wpisaniu Papieża – Polaka w bieżący spór polityczny. To właśnie upolitycznienie Jego postaci i dorobku, nie zaś krytyczna nawet dyskusja, stanowią bowiem prawdziwe zagrożenie dla zachowania spuścizny JP II dla przyszłych pokoleń.

About the Author