IX Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego na Rotmance

26 kwietnia 2014r. Rotmanka gościła czternaście kół gospodyń wiejskich z których Grand Prix zdobyło KGW z Wielkiego Klincza.
Grand Prix IX Turniej KGW