Gratulacje dla Pani Magdy

Cieszę się że mogę w swojej pracy realizować swoją pasję. Powoli dzięki moim ambitnym Koleżankom i Kolegom podnosimy poziom edukacji w naszej gminie Nowa Karczma. Dzięki pracy w komisji edukacji i sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego mogę także nasze doświadczenia przenosić na inne gminy i powiaty. Chciałem złożyć gratulacje w swoim imieniu oraz Rady Pedagogicznej Pani Magdzie, która uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z wynikiem celującym. Życzymy Pani sukcesów na dalszej drodze zawodowej oraz dużo satysfakcji z pracy i uśmiechu.

About the Author