O Edukacji i bezpieczeństwie

Ważną rolę dla wychowaniu Polaków w świadomości własnej kultury, historii i tradycji, pełni szkoła. Jestem nauczycielem i dyrektorem Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie, tej samej, w której się uczyłem w latach młodości. Potem było Technikum Zootechniczne w Bolesławowie, bo jako syn rolników, chciałem wiedzieć więcej, dalej studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Napisałem dwie rozprawy doktorskie. Ta najnowsza, którą obroniłem w 2021r. na Wojskowej Akademii Technicznej dotyczy bezpieczeństwa („Komunikacja interpersonalna w edukacji dla bezpieczeństwa”).

Musimy naszym dzieciom przekazywać wartości chrześcijańskie oraz pamięć historyczną, dużo z nimi rozmawiać, a na pewno wyrosną na wartościowych ludzi. Mam w życiu to szczęście, że pracuję z doświadczonymi nauczycielami oraz aktywną, inteligentną młodzieżą.

Relacje, bezpieczeństwo

Bycie człowiekiem jest związane z tworzeniem relacji, z porozumiewaniem się i komunikacją, która warunkuje w znacznej mierze tworzenie bezpieczeństwa. Jestem doktorem nauk społecznych. W swojej pracy „Komunikacja interpersonalna w edukacji dla bezpieczeństwa” (WAT 2021) wykazałem jak ważne jest bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo Polski. Wiele dzieje się w cyberprzestrzeni, co jest dużym zagrożeniem szczególnie dla młodych. Będę wspierał instytucje powołane do ochrony przed tymi zagrożeniami.

Mam wiedzę, umiejętności i doświadczenie, rozumiem rolę empatii i komunikacji.