Dyrektor – promotor, organizator zmian

Jednym z kluczowym podsystemów bezpieczeństwa narodowego i filarem bezpieczeństwa, który produkuje informacje i przekazuje je do masowego odbiorcy, jest edukacja.

W swojej pracy doktorskiej podkreśliłem, że współcześnie kształtująca się rzeczywistość edukacyjna w sposób preferencyjny traktuje koncepcję kierowania transformacyjnego, której cechą charakterystyczną jest kreowanie i wprowadzanie zmian w warunkach ciągłego, wspólnego doskonalenia się nauczycieli i innych pracowników samodoskonalącej się szkoły. Dzisiejszy dyrektor szkoły to promotor i organizator zmian, od którego wymaga się twórczego kształtowania rzeczywistości, tworzenia klimatu dla nowatorstwa i prezentowania cech osobowości kreatywnej przez podległych mu pracowników. 

Nauczyciel a pedagog

Z moich wieloletnich obserwacji wynika, że więcej nauczycieli potrafi realizować cele doraźne niż prospekcyjne czyli te poprzedzające właściwe działanie (zwłaszcza wstępne badanie czegoś).  Kształcenie nauczyciela wymaga wielkiego wysiłku uczelni i studiujących. Nie zawsze tak jest, stąd nie każdy absolwent staje się pedagogiem. Ta profesja wymaga ciągłego kształcenia, doskonalenia, nieustającej pasji do poznawania, ciągłej kreatywności i autorytetu.

Nauczycielem przeciętnym może być człowiek dobry i mądry. Nauczycielem (pedagogiem) może być człowiek dobry, mądry, zdrowy, sprawny, kochający dzieci i będący specjalistą w zakresie swojego warsztatu pracy.

Nauczyciel powinien dążyć do wypracowania własnego stylu pracy, charakteryzującego się stanowczością, zdecydowaniem, odpowiednią siłą sugestii i perswazji z jednej strony, a z drugiej szacunkiem, rozumieniem właściwych potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, gotowością na zmiany, odpowiedzialnością i podmiotowym traktowaniem ucznia. Nauczyciel powinien mieć szacunek do swojej pracy, być życzliwy, obiektywny i sprawiedliwy. Wszelkie uchybienia w tej dziedzinie mogą mieć niekorzystny wpływ na przebieg procesu wychowania i kształcenia.

Nauczyciel, przejawiający dbałość o rozwój własnej osobowości, może stać się prawdziwym autorytetem dla wielu młodych pokoleń. Bogata, wszechstronna i wielopłaszczyznowa osobowość nauczyciela będzie determinowała w sposób jednoznaczny pozytywne przemiany w szeroko rozumianej edukacji.

About the Author